Företagsfoto

Bildbank och företagsfoto hos Co:LabX

Co:LabX stöttar företag i deras digitala omvandlingsresor och hjälper till att forma en kultur som gör förändringen både hållbar och värdefull. Grundarna Olle Svensson och Klara Kviberg håller även seminarier om digital strategi, affärsdesign, organisationskultur och ledarskap.

I en affärsvärld som blir allt mer visuell är en proffesionellt producerad bildbank både ett effektivt verktyg för att förmedla sitt företags erbjudande och tjänster. När vi anlitas för företagsfotograferingar ser vi alltid till att skapa en variation i materialet som fångar allt från grundare, medarbetare, företagsmiljö och arbetssituationer som är representativa för det dagliga arbetet.

Hos Co:LabX fokuserade vi på att lyfta det kreativa arbetet i workshops, den nyskapande miljön hos Stockholm Innovation Lab och även porträttera grundarna för en personligare introduktion till företaget. Resultatet blev ett användbart bildmaterial som kommer användas i både interna och externa presentationer, till hemsidan och företagets övriga kanaler.